Klientská zóna

O nás

Firma Andrle Sport, s.r.o.

  • Vznikla v roce 2010 a své činnosti navazuje na dlouholetou praxi jejího zakladatele Josefa Andrleho.

  • Specializuje se na diagnostiku pohybu mladých sportovců, vrcholových sportovců, hobby sportovců a následnou pohybovou a kondiční přípravu v individuálních programech. …

  • Našimi klienty jsou i sportovci, kteří řeší poúrazové stavy či pohybová omezení.

Co nabízíme ?

  • Individuální programy zaměřené na zlepšení pohybových dovedností, koordinace, kondice, zdraví, výkonu, … 
  • Vzdělávací programy pro trenéry různých sportů zaměřené na pochopení a ovládnutí pohybové a kondiční přípravy 

Jak Pracujeme ?

  • Celý systém spolupráce je individuální a originální, jelikož jde o synchronizaci pohybových aktivit sportovců /klientů. Jejich uspořádání, smysluplnost, vhodné zařazování a správné provádění vedou k rozvoji ve všech oblastech, které se dotýkají nejen sportovních a pohybových výkonů, ale především zdraví. 
  • Tréninky vedeme a plánujeme tak, aby zohledňovaly věk a schopnosti jednotlivců. Snažíme se, aby byly pestré a záživné a směřovali sportovce/klienty k cílům, které si stanovili. 
  • Vždy klademe důraz především na smysl a uvědomění si toho, jaký pohyb právě sportovec/klient provádí. Tak se během spolupráce vzdělává, a také přesně ví proč a jak správně má konkrétní pohyb provádět. Základem je tedy pochopení a kvalitní provádění funkčně správného tréninku.