Yarmill
  • V Andrle Sport se specializujeme na diagnostiku pohybu mladých, vrcholových a výkonnostních sportovců.
  • Jejich potenciál rozvíjíme prostřednictvím individuálních programů v oblastech pohybu, kondice, výkonu a zdraví.
  • Důraz klademe na edukaci a dosahování stanovených cílů.
  • Celý systém spolupráce je originální, kompletně vedený a zanamenaný v unikátní on line platformě Yarmill.
  • Spolupracujeme s odborníky v oblastech fyzioterapie, sportovní výživy, medicíny, psychologie a mentálního koučinku.
  • Zaměřujeme se také na vzdělávací programy pro trenéry různých sportů v oblasti pohybové a kondiční přípravy.
  • Speciální část naší nabídky tvoří online programy, které najdete na  Atrainig.cz