Yarmill
pro vrcholové sportovce

Programy jsou určeny pro všechny vrcholové sportovce, kteří hledají v přípravě a tréninku systém a řád. Spolupráci zahajujeme vždy vstupní konzultací.

Dalšími kroky jsou :

 • Diagnostika pohybového aparátu.
 • Založení osobní stránky v klientském prostředí Yarmill.
 • Doporučení a zprostředkování dalších vyšetření (zátěžová diagnostika, fyzioterapeut, …)
 • Stanovení základního cíle programu se sportovcem, s trenérem jeho disciplíny.
 • Vytvoření individuálního programu s respektováním stávajících tréninků daného sportu a osobnosti sportovce.
 • Spolupráce a možná účast na závodech, turnajích ,zápasech a trénincích.
 • Zpětná vazba od sportovce.
 • Vyhodnocení tréninkového procesu.
pro mladé sportovce

Programy jsou určeny mladým sportovcům a někdy i jejich rodičům, kteří jsou často prvními trenéry, velkými fanoušky a podporovateli svých ratolestí. Správně a přiměřeně věku vedený trénink je tím nejcenějším, co mohou rodiče poskytnout svým dětem.

Součástmi programu jsou:

 • Konzultace s rodiči a mladým sportovcem.
 • Diagnostika pohybového aparátu.
 • Založení osobní stránky v klientském prostředí Yarmill.
 • Doporučení a zprostředkování dalších vyšetření (zátěžová diagnostika, fyzioterapeut, …).
 • Stanovení základního cíle programu se sportovcem a rodiči.
 • Vytvoření individuálního programu s respektováním školních povinností, stávajících tréninků daného sportu a osobnosti sportovce.
 • Spolupráce a možná účast na závodech,zápasech a trénincích.
 • Zpětná vazba od sportovce a rodičů.
 • Vyhodnocení tréninkového procesu.
pro VÝKONNOSTNÍ sportovce

Programy jsou určeny pro všechny výkonnostní sportovce, kteří hledají v přípravě a tréninku systém, zároveň výkon staví na stejnou úroveň se zdravím. Spolupráci zahajujeme vždy vstupní konzultací.

Dalšími kroky jsou :

 • Diagnostika pohybového aparátu.
 • Založení osobní stránky v klientském prostředí Yarmill.
 • Doporučení a zprostředkování dalších vyšetření (zátěžová diagnostika, fyzioterapeut, …)
 • Stanovení základního cíle programu.
 • Vytvoření programu s respektováním stávajících časových a pracovních možností.
 • Zpětná vazba prostřednictvím klientského prostředí a pravidelných konzultací.
pro běžce

Programy jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí zdokonalit běžeckou techniku, zlepšit výkon a zachovat si zdraví. Spolupráci jsou unikátní,tím, jak řeší  základní lidskou lokomoci (chůzi a běh).

Součástí programů jsou :

 • Konzultace o nastavení cílů a výběru typu programu dle běžecké zdatnosti a výkonnosti.
 • Diagnostika pohybového aparátu.
 • Založení osobní stránky v klientském prostředí Yarmill.
 • Doporučení a zprostředkování dalších vyšetření (zátěžová diagnostika, fyzioterapeut, …).
 • Stanovení základního cíle programu s běžcem/ běžkyní s ohledem na jeho reálné možnosti.
 • Vytvoření individuálního programu s respektováním stávajících časových možností pro trénink.
 • Možná účast na trénincích.
 • Zpětná vazba od běžce/bežkyně.
pro TÝMY

Programy jsou určeny pro sportovní kluby a skupiny sportovců, kteří mají stejný záměr a cíl. Nastavení a správné vedení tréninkového procesu v oblasti kondice je často stejně důležité jako specifický trénink konkrétního sportu.

Součásti programu :

 • Konzultace s vedením týmu.
 • Testování a diagnostika energetických systémů a následné rozdělení sportovců - hráčů do skupin dle výsledků.
 • Založení týmové stránky v klientském prostředí Yarmill.
 • Založení osobních profilů v klientském prostředí Yarmill.
 • Doporučení a zprostředkování dalších vyšetření (zátěžová diagnostika, fyzioterapeut, …).
 • Stanovení základního cíle programu.
 • Spolupráce s trenéry a vedením týmu v průběhu přípravného i soutěžního období.
 • Pravidelné hodnocení a konzultace v průběhu tréninkového procesu s trenéry , sportovci i
  vedením týmů.
vzdělávání
 • Programy pro trenéry, kteří chtějí doplnit nebo nabýt vzdělání v oblasti rozvoje pohybových dovedností a kondice.
 • Vhodné pro kondiční trenéry i specialisty pro jednotlivé sporty.
 • Rozdělení dle konkrétního sportu.
 • Vhodný pro jednotlivce i malé skupiny.
 • Maximální počet 6 osob.
 • Doba vzdělávání min. 6 měsíců - max. 2 roky.
 • Individuální přístup.
 • Maximální důraz na praktické dovednosti v oblasti tvorby tréninku.
 • Veškeré materiály po celou dobu programu na cloudu a dostupné on-line.
 • Program zakončený zkouškou.
ONLINE TRÉNINKY
 • Jsou výbornou alternativou pro všechny sportovce, kteří chtějí mít trénink připravený a dostupný kdykoliv a kdekoliv.
 • Jsou vytvořené na základě Vašich informací z dotazníku a on- line konzultace s trenérem.
 • Tyto programy jsme se rozhodli nabízet na základě velké poptávky sportovců, kteří nehledají pro svůj tréninkový program trenéra, ale potřebují přesně vypracovaný, chytrý a detailní systém v tréninku.
 • Veškeré informace i programy najdete na Atraining.cz